tirsdag, den 1. november 2011

Evenes best i musikk?

MEDIUM


Forskerne innrømmer svakhet i metoden. Orkestrene kom ikke med.


Tekst: Nanna Baldersheim
Foto: Jan Inge Haga, Stavanger symfoniorkester


Tidligere i høst skrev Scenekunst.no om Telemarkforsknings kulturindeks for 2011(pdf) hvor Gloppen kommune i Sogn og Fjordane ble kåret til Norges beste kulturkommune.

Resultatene har møtt motstand blant kulturaktører i de store byene. I Bergens Tidende i dag reagerte Frank Nes fra konsertarrangøren Bergen Live på at Bergen ble rangert på 155. plass i kategorien musikk. Evenes, Flatanger og Flakstad topper listen.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg får bare gratulere Evenes med å være den beste kommunen på musikk i Norge!

Prosjektleder og forsker Bård Kleppe, har variablene for å bedømme musikklivet i kommunene vært gode nok? Dere har talt Tono-arrangementer, men det ser ut til at for eksempel de store orkestrene har falt utenfor?

- Vi har sett i ettertid at noen av kategoriene ikke er sterke nok, men da vi begynte, var tanken at det viktigste var å få nok data for å få se hvilken kommune som er best på kultur sammenlagt. Derfor har vi kategorien ”offentlige tildelinger”. Den er viktig for det totale bildet. Men til neste år skal vi plukke fra hverandre denne kategorien og legge det inn i de ulike kultursjangrene, som musikk og scenekunst, og da vil vi fått et bedre bilde av musikkategorien. Den er problematisk nå, i alle fall er det problematisk å operere med den alene. Tono hadde ikke tall på publikum eller honorar, og det er to størrelser som ville sagt noe om størrelsen på arrangementet. Det vil jeg prøve å få av Tono neste år. Da kan vi skille mellom den lille trubaduren på puben og en stor konsert med 500 tilskuere.

Men de store, profesjonelle orkestrene i de store byene spiller ofte verk som ikke lenger er rettighetsbelagte, og som derfor ikke blir talt av Tono. De vil fortsatt ikke komme med?

- Det stemmer. Derfor vil vi ha med offentlige tildelinger fra kulturrådet innen musikk. Dette telles altså i det store bildet i dagens undersøkelse, men ikke innefor musikkategorien, som blir for svak.

Vil dere telle med institusjoner som får tildelingene sine over statsbudsjettet, som for eksempel Oslo og Bergens Filharmoniske Orkester?

- Vi har tatt med alle knutepunktfestivalene. Festspillene i Bergen og Olavsfestdagene i Trondheim, for eksempel. Også støtte til symfoniorkestrene kunne vært inkludert, og det kommer vi til å gjøre neste år.

Mange små, perifere kommuner har skåret høyt på undersøkelsen. Dere legger blant annet mye vekt på kulturskolene – kan det hende at det generelle kultur- og fritidstilbudet i små kommuner er mindre, slik at flere velger kommunale kulturskoler?

- Oslo blir trukket godt ned av variablene kulturskoler og Den kulturelle skolesekken (DKS). Og vi mener at et kulturskoletilbud er en viktig del av den norske kulturpolitikken. Og en viktig indikator på kulturtilbudet. Men det kan nok hende at et lite sted som har færre private tilbud enn et større vil oppleve større oppslutning rundt kommunale tilbud.

Har dere vurdert å gjøre en kvalitativ analyse i tillegg til den kvantitative undersøkelsen?

- Kulturrådet representerer jo i stor grad et kvalitativt register. Tildelingene de gjør er jo basert på kvalitative vurderinger. I indeksen kommer vi ikke til å gjøre egne kvalitative vurderinger, men vi vil ha med tall som gjenspeiler slike vurderinger.