JOBBMARKED
<- TILBAKE TIL FORSIDEN
mandag, den 31. oktober 2011

Verksmester dekor/teatermaler

MEDIUM


KHiO: Ved Seksjon for Teknisk Produksjon er det en ledig fast stilling (100%) som Dekor/teatermaler.

Til vår malersal primært knyttet til avdelingene Opera, Dans og Teater vil det fra 1/1 2012 være en ledig stilling som verksmester.

Søker må kunne beherske ulike maleteknikker, patinering og formgivning i ulike plastiske materialer.


Det må også påregnes noe sceneteknisk arbeid.

Stillingen krever ordenssans, evne til å organisere effektive verkstedrutiner, og vilje og evne til å kunne samarbeide med både den enkelte koreograf, instruktør, scenograf, studenter og kolleger. Verksmester har budsjettansvar for drift og vedlikehold av verkstedet malersal.

Det er ønskelig at søker til stillingen har relevant fagbrev, event. høyere kunst/designfaglig utdanning. Dokumenterbar realkompetanse kan erstatte kravet om høyere utdanning. Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra liknende arbeid.

Det forventes at den som går inn i stillingen er serviceorientert, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Det blir lagt stor vekt på evne til å prioritere og kommunisere. Selvstendighet og ansvarsfølelse i forhold til tildelte oppgaver er en forutsetning.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1120 mester i lønnstrinn 44-53 (kr. 367 100-426 000 pr. år i 100% stilling) Til fradrag går 2% lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på mulige organisatoriske og eventuelle arbeidsmessige endringer.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.


Kvinner oppfordres særskilt til å søke stillingen.

Høgskolens tilsettingsråd er tilsettingsmyndighet.


Tiltredelse etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.


Søknad, attester og vitnemål sendes gjennom vår søknadsportal.Denne artikkelen har 1 kommentar. Siste: 1. oktober 2013 10:14

0aVoe83sx1. oktober 2013 10:14

Thanks for making a speificc post about this! I know I have been negligent in doing so. It wasn't out of lack of support, but rather lack of time to gather my thoughts. I was planning on attending our local party, but I did not have child care nearby. I really did not want to take my little one to a crowd of folks. I trust that 99% of the folks are wonderful, but it only takes one and there are talks of lefty whackos infiltrating the crowd because they can't stand it when other people exercise their Constitutional freedoms. Jerks.Kommentar:
Tips: Husk at korte innlegg har større sjanse for å bli lest.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å slette anonyme innlegg og uforholdsmessig lange tekster. Anbefalt lengde: En A4-side, 400 ord eller maks 2800 tegn uten mellomrom.
Ditt fulle navn:
Dette feltet må fylles ut.
Ditt epostadresse:
Dette feltet må fylles ut. Epostadressen du oppgir vises kun for redaksjonen.