JOBBMARKED
<- TILBAKE TIL FORSIDEN
fredag, den 18. november 2011

Daglig leder

MEDIUM


1-årsvikariat for Fellesrådet for kunstfagene i skolen.

1‐års vikariat med mulighet for forlengelse og eventuelt ansettelse på åremål.

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) arbeider for å styrke og utvikle kunstfagenes innhold og omfang, og stimulere til samarbeid mellom kunstfagene i utdanningsløpet. FKS er en sammenslutning av medlemsorganisasjonene Dans i Skolen,Landslaget Drama i Skolen, Landslaget for norskundervisning og Mediepedagogene.

Medlemsorganisasjonene har totalt rundt 4000 medlemmer. De driver en rekke kompetansehevende tiltak og utgir fagtidsskriftene Nordic Journal of Dance, DRAMA – nordisk dramapedagogisk tidsskrift, Norsklæreren og tilt.

FKS holder til i flotte lokaler på Schous kulturstasjon i Oslo sentrum. FKS søker en samfunnsengasjert og kunnskapsrik person med gode relasjonsbyggende egenskaper, som skal bidra til å styrke og utvikle kunstfagene i skolen. Vår nye daglige leder bør kjenne godt til kultur‐, skole‐ og organisasjonssektoren, og være komfortabel med å være en offentlig talsperson for kunstfagene. Daglig leder skal uttale seg på vegne av fagmiljøene for ulike kunstfag i skolen, og må derfor kommunisere godt både skriftlig og muntlig. Det er nødvendig å være lyttende, nytenkende og kunne engasjere. Samtidig må daglig leder kunne jobbe selvstendig og strukturert og ha gjennomføringsevne.

Sentrale arbeidsoppgaver:
- Arbeide fagpolitisk for kunstfagene i skolen, ved å fremme aktuelle saker og innspill for politiske myndigheter og deres utøvende instanser, i dialog med medlemsorganisasjonene.

- Følge med på kunstfagene i skolen og skolepolitikk generelt, så vel nasjonalt som internasjonalt. Ta aktivt del i relevante nettverk.

- Synliggjøre kunstfagene i ulike medier; aviser, tidsskrifter, sosiale medier, samt FKS ’ og medlemsorganisasjonenes publiseringskanaler.
- Arbeide for kvalitetsutvikling av kunstfagene i hele utdanningsløpet, i samarbeid med medlemsorganisasjonene.

- Ha ansvar for daglig drift av organisasjonen, blant annet budsjett – og rapporteringsansvar og for – og etterarbeid i forbindelse med styremøter og årsmøter.

Formelle kvalifikasjoner: - Høyere utdannelse eller tilsvarende realkompetanse innen kunst‐, kultur‐, og pedagogiske fag.

Oppstart etter avtale. Lønnstrinn 47‐61, Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Søknad med CV sendes til dagligleder@fellesradet‐fks.no

Spørsmål om stillingen rettes til midlertidig vikar for daglig leder, Kari Strand, på telefon 92224803 eller e‐post: dagligleder@fellesradet‐fks.no

Søknadsfrist: 5.januar 2012Denne artikkelen har ingen kommentarer ennå.

Kommentar:
Tips: Husk at korte innlegg har større sjanse for å bli lest.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å slette anonyme innlegg og uforholdsmessig lange tekster. Anbefalt lengde: En A4-side, 400 ord eller maks 2800 tegn uten mellomrom.
Ditt fulle navn:
Dette feltet må fylles ut.
Ditt epostadresse:
Dette feltet må fylles ut. Epostadressen du oppgir vises kun for redaksjonen.