KURS OG SEMINARER
<- TILBAKE TIL FORSIDEN
mandag, den 10. oktober 2011

Scenografi!

Hva karakteriserer scenografens arbeid i dagens scenekunstfelt? Hvilke problemstillinger er scenografer opptatt av? Hvilket vokabular finnes om scenografi og scenografens rolle? Seminar i Bergen 27. oktober.

27. oktober kl 14.00 – 17.30
Logen Bar, Bergen

Hva karakteriserer scenografens arbeid i dagens scenekunstfelt? Hvilke problemstillinger er scenografer opptatt av? Hvilket vokabular finnes om scenografi og scenografens rolle? Dette er noen av spørsmålene seminaret Scenografi! vil se nærmere på.

Det finnes en rekke ulike arbeidsmodeller for hvordan scenografer og regissører/koreografer kan arbeide sammen med å skape en forestilling. Scenografen tar ofte utgangspunkt i manus, research knyttet til stykket, eller regissørens kunstneriske idé, og omsetter dette til et visuelt konsept. Scenografen har ofte også en funksjon som regissøren eller koreografens sparringspartner.

Når en forestilling skapes av en gruppe eller kompani, finner man hele spekteret fra at scenografien blir laget i fellesskap av kunstnerne uten en egen scenograf, til at scenografen involveres fra tidlig fase og er med på å utforme alle deler av verket.

På seminaret vil tre scenografer: Signe Becker, HC Gilje og Carle Lange gi et innblikk i sine arbeidsmetoder, og regissøren Victoria H. Meirik vil snakke om hvordan hun arbeider med rom. I den påfølgende paneldiskusjonen vil vi blant annet se nærmere på teaterkritikerens forhold til scenografens arbeid.

Med: Signe Becker, HC Gilje, Jan H. Landro, Carle Lange, Victoria H. Meirik og Charlotte Myrbråthen. Møtet ledes av scenograf Silje Sandodden Kise.

Seminaret arrangeres av BIT Teatergarasjen og Proscen i samarbeid med Silje Sandodden Kise. Seminaret er en del av teaterfestivalen Meteor 2011.

Seminaret er gratis.

Påmelding innen 20.oktober til info@bit-teatergarasjen.no eller telefon 55232235.Denne artikkelen har 2 kommentarer. Siste: 17. mai 2017 11:26

hjk0zBqq3. oktober 2013 09:49

Vel, siden du spf8r igjen - her er noen flere tanker. Jeg tror det er en fare for at alt snkekat om e5penhet, fort ender med bare snakk - og regissert e5penhet. Med regissert e5penhet mener jeg webcast fra redaksjonsmf8ter ol. Dette vil nok bare ff8re til at de VIKTIGE diskusjonene i redaksjonene blir tatt annensteds. Og ta deg selv som eksempel, ville du finne pe5 e5 si noe offentlig som kunne skade din egen arbeidsgiver? Sannsynligvis ikke, du ville unnge5 e5 snakke usannt, men passe pe5 e5 ordlegge deg pe5 en slik me5te at eventuelle hemmeligheter hos din arbeidsgiver forble hemmeligheter. Alle bedrifter har noen hemmeligheter, og mange mennesker er med i ett eller flere hemmelige nettverk. Det er ikke noe galt i noen av delene.I norsk presse er det mer hemmeligheter og flere medlemmer av hemmelige nettverk enn de fleste andre steder i det norske samfunn. Den som ikke vet det, er ikke godt informert. Problemet med pressens hemmeligheter og nettverkene journalister er med i er at de er de5rlig forenlig med forestillingene om en fri og uavhengig presse. Webcast fra redaksjonsmf8ter ol. kan pe5virke INNTRYKKET folk har av en fri presse, men lite annet. Nettverkene og alle bindingene vil beste5.Ne5 er kanskje dette ikke se5 aktuelt siden du allerede gruer deg, men du kunne jo spf8rre de andre paneldeltagerne om hva deres syn er pe5 alle bindingene norske redaktf8rer har til maktnettverk slik som forsvarets hf8yskole og frimurerlosjen. Om hvor ofte slike bindinger hindrer dem i e5 publisere saker, pe5virker hvordan saker dekkes, og om hvordan denne type bindinger hindrer dem i e5 ve6re e5pne som saker og ting. Om hvor lojaliteten deres er, hos leserne eller hos nettverkene de er med i?


mJd0jagqrpo17. mai 2017 11:26

The Boston Globe, proclaimed in polls a week ahead of the election, that “Marsha Jo#a1ey&k822l; was destined to handily defeat Scott Brown. Granny Warren is actually a quite unappealing prospect on the personal level. Scott Brown wins in November.Kommentar:
Tips: Husk at korte innlegg har større sjanse for å bli lest.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å slette anonyme innlegg og uforholdsmessig lange tekster. Anbefalt lengde: En A4-side, 400 ord eller maks 2800 tegn uten mellomrom.
Ditt fulle navn:
Dette feltet må fylles ut.
Ditt epostadresse:
Dette feltet må fylles ut. Epostadressen du oppgir vises kun for redaksjonen.