KURS OG SEMINARER
<- TILBAKE TIL FORSIDEN
torsdag, den 17. november 2011

Internasjonalt produsentforum

Uformelt nettverk for scenekunstprodusenter med internasjonale ambisjoner. 9. desember kl 14-16 i Oslo.

ASSITEJ Norge, i samarbeid med Jo Strømgren kompani, inviterer.

Når: Fredag 9. desember kl 14-16
Hvor: Uranienborg terrasse 9, Oslo
Påmelding: Innen 5. desember til info@assitej.no

Norske scenekunstnere og scenekunstproduksjoner er i økende grad orientert mot det internasjonale markedet. Internasjonal turnevirksomhet og samarbeid krever produksjonskompetanse, kontakter og innsikt i ulike kulturelle, praktiske og økonomiske aspekter ved kunstproduksjon.

Vi ønsker å etablere en uformell arena for konkrete og matnyttige møter for produsenter og produserende scenekunstnere som ønsker å jobbe internasjonalt. Tanken er å bygge et nettverk nedenfra - med utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og behov - og etablere en arena for faglig erfaringsutveksling og kompetansebygging. Det skal være et lavterskeltilbud med en uformell tone, med konkrete og virkelighetsorienterte temaer.


Vi ser for oss jevnlige møter der en ressursperson inviteres til å innlede om et bestemt emne, med påfølgende diskusjon og sosialt samvær. For å gjøre dette til et møtested som er relevant og læringsfremmende, vil vi legge vekt på å velge ut tematikk i dialog med deltakerne. Relevante temaer for møtene kan være:

Nettverk - hvordan nå arrangører og oppkjøpere?

Markedsføring og profilering

Å produsere for et ungt publikum - skiller det seg fra øvrige produksjoner?

Finansiering og støttemidler

Produsentens rolle i den kunstneriske prosessen

Den internasjonale skolesekken - å forholde seg til skole og pedagogikk i andre land

Planlegging - hvor tidlig i prosessen må en begynne arbeidet med salg og turneplanlegging?

Språklige utfordringer

Kompetansebygging - hvordan får man til det?

Turnelogistikk - toll, visum, frakt etc.


HJERTELIG VELKOMMEN til våre flotte kontorer i Uranienborg terrasse 9, fredag 9. desember kl 14-16!


Påmelding innen 5. desember til info@assitej.no.

Deltakelse i forumet er gratis, men vi oppfordrer alle som ønsker å delta til å melde seg inn i ASSITEJ Norge.Denne artikkelen har ingen kommentarer ennå.

Kommentar:
Tips: Husk at korte innlegg har større sjanse for å bli lest.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å slette anonyme innlegg og uforholdsmessig lange tekster. Anbefalt lengde: En A4-side, 400 ord eller maks 2800 tegn uten mellomrom.
Ditt fulle navn:
Dette feltet må fylles ut.
Ditt epostadresse:
Dette feltet må fylles ut. Epostadressen du oppgir vises kun for redaksjonen.