KURS OG SEMINARER
<- TILBAKE TIL FORSIDEN
mandag, den 21. november 2011

Drop-In trening for profesjonelle skuespillere

MEDIUM


I regi av Norsk Skuespillersenter. Gratis!

Norsk Skuespillersenter arrangerer Drop-In-trening torsdager fra 17.30.-20.00 i november og desember. Målet er å tilby regelmessig gratis trening for profesjonelt utdannede fysiske skuespillere fra 2012, hvor skuespillere etter hvert bruker sine ulike interessefelt til å bytte på å undervise hverandre. Treningen er improvisasjonsbasert, og ideen er å utforske forskjellige teknikker. På den måten kan frilansskuespillere inspirere hverandre, bygge nettverk og utvide repertoar. Yvonne Wiche Levinsen, Mariken Lauvstad og Electa Behrens forbereder treningen, men dersom noen har lyst til å bidra med sin kunnskap er de fleksible. Tilbudet er gratis.

Teknikken
Mariken Lauvstad og Yvonne Wiche Levinsen er inspirert av en retning innenfor øst-europeisk fysisk teater som har brukt Grotowski-tradisjonen som fundament. Den polske gruppen Teatr
Piesn Kozla utarbeidet et unikt scenisk uttrykk gjennom å fokusere på integrering av pust, rytme, vokal og bevegelse. Electa Behrens jobber i krysspunktet mellom Stanislavski, Grotowski og Suzuki.

Gjennom ulike improvisasjonsøvelser som tar utgangspunkt i pust, lytting, rytme, «grounding» og «tuning» til de andre i gruppen, lærer man etter hvert å bevege seg mykere, mer dynamisk, og får en større sensitivitet og fornemmelse for gruppen som helhet. I denne første blokken av Åpen Trening tas det først og fremst utgangspunkt i pust,
og arbeidet med å integrere pust i bevegelse.

Forløp
Vi arbeider med 2,5 timers forløp med 2 korte pauser. Hver trening vil bestå av 3 deler:


1. En Feldenkrais/Grotowski-basert oppvarming.

2. Øvelser hvor vi begynner med pust og etterhvert introduserer rytme og mer teknisk fokus. En lengre improvisasjon.
3. Stemme- og vokalarbeid. Både teknikk, sang og improvisasjon.


Treningen er først og fremst rettet mot skuespillere som er interessert i improvisasjon og ønsker å fordype seg i denne måten å arbeide på.
Ingen forberedelse er nødvendig, men du bør ha en viss erfaring fra dans/trening.
 • Ta med treningsklær

• Vi arbeider barbeint!

Om initiativtakerne
Mariken Lauvstad, skuespiller, teaterpedagog og sanger, og Yvonne Wiche Levinsen, skuespiller, danser og Feldenkrais-terapeut, har begge studert ved School of Stage Arts (DK). Electa Behrens er utdannet skuespiller og teaterviter fra Vassar College (USA), University of Exeter (UK) og University of Kent (UK). (Behrens har tatt over for Dagfinn Tutturen, som for tiden jobber med NIE i Belgia)

Datoer for trening er:
Torsdag 3. november 17.30-20.00

Onsdag 9. november 17.30-20.00

Torsdag 17. november 17.30-20.00

Torsdag 1. desember 17.30-20.00

Torsdag 8. desember 17.30-20.00

Torsdag 15. desember 17.30-20.00Denne artikkelen har ingen kommentarer ennå.

Kommentar:
Tips: Husk at korte innlegg har større sjanse for å bli lest.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å slette anonyme innlegg og uforholdsmessig lange tekster. Anbefalt lengde: En A4-side, 400 ord eller maks 2800 tegn uten mellomrom.
Ditt fulle navn:
Dette feltet må fylles ut.
Ditt epostadresse:
Dette feltet må fylles ut. Epostadressen du oppgir vises kun for redaksjonen.